www.bussum.nl > Openingstijden

Openingstijden

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid (ook voor het maken van een afspraak):
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

De publieksbalies zijn alléén voor afspraken geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur en op woensdag de hele dag. 
U kunt zeven dagen per week 24 uur per dag online een afspraak maken.

/

Centraal Informatie Punt

Alléén op afspraak

Openingstijden: Van maandag en met vrijdag van 8.30 tot 12.30  en op woensdag de hele dag voor:

 • uw parkeervergunning
 • uw gehandicaptenparkeerkaart
 • klein evenement (straatfeest) en meldingen standplaats gemeentegrond.
 • verloren en gevonden voorwerpen

 

 

Burgerzaken

Alléén op afspraak

Openingstijden: Van maandag en met vrijdag van 8.30 tot 12.30  en op woensdag de hele dag voor:

 • paspoort of rijbewijs
 • geboorte (alleen tijdens ochtenduren)
 • erkenning (alleen tijdens ochtenduren)
 • huwelijk- of geregistreerd partnerschap (alleen tijdens ochtenduren)
 • echtscheiding (alleen tijdens ochtenduren)
 • aangiften van overlijden (alleen tijdens ochtenduren)
 • inschrijving vanuit het buitenland (alleen tijdens ochtenduren)
 • uitreksel basisadministratie
 • verklaring omtrent gedrag
 • legalisatie handtekening
Vergunningen & Handhaving

Alléén op afspraak

Openingstijden: Van maandag en met vrijdag van 8.30 tot 12.30  en op woensdag de hele dag voor:

 • (voorgenomen) bouwplannen
 • bouwtekeningen
 • bestemmingsplannen
 • omgevingsvergunning
 • evenementen
 • horeca aangelegenheden
Wijzer

Openingstijden: Van maandag en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 voor:  

 • Doe-budget
 • PC-regeling
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Langdurigheidstoeslag
 • 65 Plusregeling
 • Leerlingenvervoer
 • Wet Kinderopvang
Is deze informatie nuttig?