www.bussum.nl > Openingstijden

Openingstijden

/

Centraal Informatie Punt
Openingstijden Centraal Informatie Punt

Werkdagen

Tijden

Maandag t/m vrijdag

8.30 - 17.00 uur

 

Bij het Centraal Informatie Punt regelt u:

 • uw parkeervergunning
 • uw gehandicaptenparkeerkaart
 • aan- of afmelden voor de hondenbelasting
 • klein evenement (straatfeest) en meldingen standplaats gemeentegrond.
 • verloren en gevonden voorwerpen
Burgerzaken
Openingstijden Burgerzaken

Werkdagen

Tijden

Maandag

8.30 - 12.30 uur

Dinsdag

8.30 - 12.30 uur

Woensdag

8.30 - 12.30 uur
14.00 - 17.00 uur

Donderdag

8.30 - 12.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.30 uur

Maandag tot met vrijdag

op afspraak  8.30 - 17.00 uur

Bij de balie Burgerzaken regelt u:

 • paspoort of rijbewijs
 • geboorte (alleen tijdens ochtenduren)
 • erkenning (alleen tijdens ochtenduren)
 • huwelijk- of geregistreerd partnerschap (alleen tijdens ochtenduren)
 • echtscheiding (alleen tijdens ochtenduren)
 • aangiften van overlijden (alleen tijdens ochtenduren)
 • inschrijving vanuit het buitenland (alleen tijdens ochtenduren)
 • uitreksel basisadministratie
 • verklaring omtrent gedrag
 • legalisatie handtekening
Vergunningen & Handhaving
Openingstijden Vergunningen & Handhaving

Werkdagen

Tijden

Maandag tot en met vrijdag

8.30 - 12.30 uur

Maandag tot en met vrijdag

's middags op afspraak

Bij de balie Vergunningen & Handhaving regelt u:

 • (voorgenomen) bouwplannen
 • bouwtekeningen
 • bestemmingsplannen
 • omgevingsvergunning
 • evenementen
 • horeca aangelegenheden
Sociale Zaken
Openingstijden Sociale Zaken

Werkdagen

Tijden

Maandag tot en met vrijdag

8.30 - 12.30 uur

Maandag tot en met vrijdag

's middags op afspraak

Bij de balie Sociale Zaken regelt u:

 • Doe-budget
 • PC-regeling
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Langdurigheidstoeslag
 • 65 Plusregeling
 • Leerlingenvervoer
 • Wet Kinderopvang
Is deze informatie nuttig?
Tekstgrootte